: Cascada de cazane- "Bergenbier" Blaj

Obiectiv
Centrala termica abur, 5 x 4t/h, 15 bar, reglaj continuu. Asigura aburul tehnologic pentru fabrica de bere Bianca Interbrew Bergenbier Blaj.

Tema
Sistem de comanda pentru a asigura variatia minima a presiunii aburului tehnologic, în conditiile variatiei cererii în procesul tehnologic.

Solutia
S-a ales solutia comandarii in cascada a cazanelor cu reglaj continuu, cu doua puncte de masura a presiunii (P1, P2), cu reglaj PID anticipativ.
Comanda este asigurata de o cutie de comanda echipata cu un automat programabil (PLC) care asigura controlul complet al centralei în regim automat.

K1:K5 = cazane abur; PLC = cutie de comanda; PC = calculator
P1,P2 = puncte masura presiune abur, amplasate pe distribuitor, respectiv consumator

Sistemul are un grad sporit de fiabilitate (aparitia starii de avarie la unul sau mai multe cazane cazan este tolerata de procesul secvential al cascadei). Parametrizarea cascadei (timpi si praguri de intrare/iesire, praguri de avarie, ordinea de intrare în cascada ) este facuta de la un calculator instalat în centrala, pe care este instalat un program de monitorizare SCADA.

Sunt asigurate toate functiile SCADA: grafice, baza de date, alarme etc.
Sistemul este exploatat cu mult succes de catre fochisti.